БУЛ ПАРТНЕРС ЕООД
счетоводни услуги, данъчни консултации

„БУЛ ПАРТНЕРС” ЕООД е специализирано счетоводно дружество, създадено през 2005г.
Ние предлагаме:

  • професионални счетоводни услуги във всички отрасли на икономиката
  • данъчни консултации
Работим с квалифициран персонал - екип от счетоводители с икономическо образование и дългогодишен стаж в областта на счетоводството и данъчната администрация. За качествено обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита и правото. Дейността ни е съобразена с най–новата нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, осигуряване и данъци.